Ακουστικά Προκλήτα Δυναμικά

Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους είναι μία ανώδυνη και ασφαλής εξέταση χωρίς σημαντικές αντενδείξεις. Είναι η καταγραφή των δυναμικών του συνόλου της ακουστικής οδού, από το ακουστικό νεύρο μέχρι και τον κροταφικό ακουστικό φλοιό, με ηχητικά ερεθίσματα που δίδονται από ακουστικά.

Πρόκειται για αντικειμενική εξέταση της ακουστικής ικανότητας.

Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι χρήσιμα στην αναγνώριση όλων των βλαβών που μπορούν να επηρεάσουν την ακουστική οδό καθώς επίσης ελέγχουν γενικότερα την λειτουργία του εγκεφαλικού στελέχους

Πλούτωνος 27 & Βασιλίσσης Όλγας 196, Ντεπώ Θεσσαλονίκης, Εντός Πολυϊατρείου Ίαση 2310488727, 6932450321, Φαξ: 2310488717
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Επισκεπτηρίου: Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00 - 21:00, Πρωινές ώρες κατόπιν ραντεβού