Η – Αντανακλαστικό

Είναι μία ανώδυνη και ασφαλής εξέταση χωρίς σημαντικές αντενδείξεις.
Το Η – Αντανακλαστικό είναι το ηλεκτρικό ισοδύναμο ενός τενοντίου αντανακλαστικού (π.χ. το αχίλλειο αντανακλαστικό)
και ελέγχει την την ακεραιότητα του νωτιαίου αντανακλαστικού τόσο στο προσαγωγό – αισθητικό σκέλος
όσο και απαγωγό – κινητικό σκέλος. Συνήθως παράγεται με ηλεκτικό ερεθισμό του κνημιαίου νεύρου,
στην ιγνυακή κοιλότητα και καταγράφεται η κινητική απάντηση από τον υποκνημίδιο μύ ( όπως το αχίλλειο αντανακλαστικό).
  

Σε κάθε περίπτωση που πρέπει να ελεγχθεί η ακεραιότητα του νωτιαίου αντανακλαστικού.

Η εξέταση ενδιαφέρει και δίνει σημαντικές πληροφορίες στις περιπτώσεις νευροπαθειών (ή ριζοπαθειών) αισθητικών και κινητικών.

Πλούτωνος 27 & Βασιλίσσης Όλγας 196, Ντεπώ Θεσσαλονίκης, Εντός Πολυϊατρείου Ίαση 2310488727, 6932450321, Φαξ: 2310488717
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Επισκεπτηρίου: Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00 - 21:00, Πρωινές ώρες κατόπιν ραντεβού